Процедури и програми за обучение

За вас работодатели

 

Дирекция “Бюро по труда”- Добрич провежда процедури за кандидатстване на  работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

Дирекция “Бюро по труда”- Добрич уведомява работодателите от общините Добрич, Добричка, Крушари и Балчик, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през април 2018 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

 • безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) - свободни средства – 3376 лв.;
 • за стажуване безработни лица (чл. 46 от ЗНЗ) - свободни средства - 3023 лв.;
 • безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) - свободни средства - 7971 лв.;
 • безработни лица с поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица
 • безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства - 3317 лв.;
 • безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) - свободни средства - 3597 лв.;
 • безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) - свободни средства - 6509 лв.;
 • продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) - свободни средства - 4121 лв.;
 • за чиракуване (чл. 55г от ЗНЗ) и осигуряване на наставник (чл. 55г ал. 4 от ЗНЗ) - свободни средства - 5006 лв.;
 • до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства - 5621 лв.;
 • безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) - свободни средства - 1196 лв.;

 

По горепосочените мерки, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места, в периода от 16.04.2018 г. до 24.04.2018 г., включително.

 

 

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” - Добрич, както и на тел. 058 602029.

Процедури и програми за обучение

За вас работодатели

 

Дирекция “Бюро по труда”- Добрич провежда процедури за кандидатстване на  работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

Дирекция “Бюро по труда”- Добрич уведомява работодателите от общините Добрич, Добричка, Крушари и Балчик, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през април 2018 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

 • безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) - свободни средства – 3376 лв.;
 • за стажуване безработни лица (чл. 46 от ЗНЗ) - свободни средства - 3023 лв.;
 • безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) - свободни средства - 7971 лв.;
 • безработни лица с поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица
 • безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства - 3317 лв.;
 • безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) - свободни средства - 3597 лв.;
 • безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) - свободни средства - 6509 лв.;
 • продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) - свободни средства - 4121 лв.;
 • за чиракуване (чл. 55г от ЗНЗ) и осигуряване на наставник (чл. 55г ал. 4 от ЗНЗ) - свободни средства - 5006 лв.;
 • до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства - 5621 лв.;
 • безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) - свободни средства - 1196 лв.;

 

По горепосочените мерки, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места, в периода от 16.04.2018 г. до 24.04.2018 г., включително.

 

 

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” - Добрич, както и на тел. 058 602029.

Програми за обучение

За вас работодатели

 

Дирекция “Бюро по труда”- Добрич провежда процедури за кандидатстване на  работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

Дирекция “Бюро по труда”- Добрич уведомява работодателите от общините Добрич, Добричка, Крушари и Балчик, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през април 2018 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

 • безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) - свободни средства – 3376 лв.;
 • за стажуване безработни лица (чл. 46 от ЗНЗ) - свободни средства - 3023 лв.;
 • безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) - свободни средства - 7971 лв.;
 • безработни лица с поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица
 • безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства - 3317 лв.;
 • безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) - свободни средства - 3597 лв.;
 • безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) - свободни средства - 6509 лв.;
 • продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) - свободни средства - 4121 лв.;
 • за чиракуване (чл. 55г от ЗНЗ) и осигуряване на наставник (чл. 55г ал. 4 от ЗНЗ) - свободни средства - 5006 лв.;
 • до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства - 5621 лв.;
 • безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) - свободни средства - 1196 лв.;

 

По горепосочените мерки, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места, в периода от 16.04.2018 г. до 24.04.2018 г., включително.

 

 

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” - Добрич, както и на тел. 058 602029.