Документи за кандидатстване

Необходими документи за кандидатстване :

  1.  За езиково обучение - заявление  по образец /попълва се в офисът на фирмата /, копие от диплома за завършено образование и две снимки паспортен формат.След успешно приключване на обучението се издава сертификат за съответното ниво.
  2. За Курсовете кранист на мостови и козлови кранове да 4о т. , автокранист до 16 т. , машинист на парни и водогрейни котли , заварчик , подвижни работни площадки , газови инсталации и съоръжения ,електрокари и мотокари - заявление по образец / попълва се в офиса на фирмата/, копие от диплома, медицинско свидетелство, 2 снимки паспортен формат.
  3. За Курсовете Шивач , Обущар, Готвач, Сервитьор-барман,  -